Werkwijze

Soesma gelooft dat alle cliënten met zorgvragen uniek zijn en toekomstperspectief hebben. Soesma kenmerkt zich als een organisatie die cultuursensitief, oplossingsgericht en flexibel is met een brede aanpak voor de cliënten. Het uiteindelijke doel van Soesma is cliënten in hun kracht zetten en toekomstperspectief geven. Soesma biedt op een professionele wijze hulp aan de cliënt. Soesma staat als organisatie voor om de cliënt van begin af aan beter te leren kennen. Dit doet Soesma onder andere door betrouwbaar te zijn als begeleider en daarmee een waardevolle vertrouwensband op te bouwen bij de client. Tevens werkt Soesma stapsgewijs samen met de client  om een complexe zorgvraag helder in kaart te brengen met als doel haalbare doelen te bereiken voor de cliënt. Soesma werkt transparant en betrekt naast andere zorginstellingen, de sociale basis in de wijk ook het netwerk van de cliënt voor de hulpverlening. Soesma probeert zoveel mogelijk het netwerk van de cliënt in te zetten met als uitgangspunt dat de cliënt met behulp van het netwerk de regie over zijn of haar leven terug kan krijgen. Soesma hecht ook aan de cultuur sensitieve werkwijze voor de cliënt. Soesma houdt bijvoorbeeld rekening met de culturele achtergrond, geschiedenis, taal, het geloof en de leefsituatie van de cliënt en zijn of haar omgeving. Soesma is flexibel in de hulp die wordt aangeboden aan de client. De begeleider van Soesma stemt samen met de cliënt af waar de één op één begeleiding zal gaan plaatsvinden. Dit kan thuis bij de client of ergens in de omgeving. De begeleiding kan ook buiten kantoortijden plaatsvinden. De effectieve methodieken en instrumenten die Soesma hanteert bij de client zijn: Outreachend werken, oplossingsgericht werken, Community support en Rots en Water methodiek.

Wilt u zich aanmelden voor begeleiding bij Soesma?