PGB

Soesma begeleid cliënten die een Persoonsgebonden Budget (PGB) hebben. Er zijn verschillende PGB vormen die Soesma begeleid:

  • PGB Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO). Hierbij gaat het over ondersteuning in het dagelijks leven. Voor aanvraag van PGB kun je terecht bij een Wmo loket van je gemeente of een wijk/buurteam.
  • PGB jeugdhulp. PGB jeugdhulp is voor hulp voor kinderen onder de 18 jaar met een beperking of psychische problemen. Voor PGB aanvraag  kun je terecht bij jouw sociale wijk/buurtteam
  • PGB Wet Langdurige zorg (WLZ). WLZ gaat over langdurige en intensieve zorg. Deze kan je aanvragen bij het zorgkantoor.

Aanvullende informatie kunt u vinden op de website:

Wilt u PGB begeleiding ontvangen of meer informatie omtrent de procedure en aanvragen van PGB indicatie?