Doelgroep

Soesma richt zich voornamelijk op de multiculturele doelgroep zoals jeugdigen, volwassenen en gezinnen met een verstandelijk beperking en/of met complexe hulpvragen. Vaak is deze doelgroep niet alleen verstandelijk gehandicapt, maar hebben zij te maken met comorbiditeit gedragsstoornissen zoals autisme, ADHD,ODD, depressie, of angststoornis. Vaak komt deze doelgroep uit gezinnen waar zij niet de enige zijn met een beperking. In verschillende gezinnen zijn meer broertjes, zusjes of één of allebei de ouders verstandelijk gehandicapt. Soesma constateert overige problemen die ook bij cliënten en of gezinnen afspelen: schulden, analfabetisme bij één of beide ouders, acceptatieprobleem (mijn kind is verstandelijk beperkt), agressie (huiselijk geweld), eenzaamheid en opvoed problemen.

Soesma is ook toegankelijk om andere doelgroep zoals cliënten met de Nederlandse culturele achtergrond (verstandelijk beperkt en/of met complexe hulpvragen) te begeleiden.

Wilt u zich aanmelden voor begeleiding bij Soesma?