Individuele ambulante begeleiding jeugd

Soesma biedt ambulante jeugdhulp aan kinderen en jongeren. De ambulante jeugdhulp bestaat uit begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie, school of elders. Soesma beschikt over veel ervaring en expertise om het kind en jongeren te begeleiden met als doel hen een toekomstperspectief te ontwikkeling in de Nederlandse samenleving. Daarom vindt Soesma persoonlijke benadering en begeleiding aan de jeugdigen client belangrijk, omdat wij vinden dat het kind en jongeren gezien en gehoord mogen worden. De (complexe) hulpvraag wordt met de kind/jongeren en/ of ouder besproken en bepaald. Vanuit dat vertrekpunt wordt gekeken en afgestemd hoe de ondersteuning proces van de jeugdigen cliënten eruit ziet.

De begeleiding van Soesma is erop gericht om jeugdigen cliënten en ouders te stimuleren en motiveren naar zelfredzaamheid. Dit wordt onder andere gedaan door het vergroten van de sociale- emotionele-, motorische- en cognitieve ontwikkeling en het versterken en behouden van de draagkracht.

Wanneer kan je denken aan begeleiding van jeugd?

 • Vergroten en bevorderen van zelfredzaamheid;
 • Structuur aanbrengen in de dag of week;
 • Probleemoplossend vermogen van de jeugdige client versterken;
 • Opvoedcapaciteit bevorderen van de ouders, jeugdige client en de omgeving;
 • Bewust keuzes leren maken;
 • Omgaan met gedragsprobleem;
 • Weerbaar worden bij tegenslag;
 • Persoonlijke hygiëne en gezonde voeding bijbrengen;
 • Vergroten van de sociale emotionele ontwikkeling;
 • Stimuleren van cognitieve- en motorische ontwikkeling;
 • Het opbouwen en vergroten van positief zelfbeeld en zelfvertrouwen;
 • Het vergroten van sociale vaardigheden;
 • Werken aan praktische zaken zoals plannen en organiseren.

Wilt u zich aanmelden voor jeugd begeleiding bij Soesma?