Ambulante begeleiding gezin

Soesma richt zich op gezinnen waarbij meerdere problemen op verschillende leefgebieden zijn ontstaan die elkaar beïnvloeden en in standhouden. Deze problemen zijn zichtbaar bij de opvoedvaardigheden van de ouders, jeugdigen en de directe omgeving. Hierbij kun je denken aan een gezin met gedragsproblemen, relatie- en/of financiële problemen. Jeugdigen krijgen dit (on)bewust mee, wat gevolgen kan hebben voor gedragsproblemen thuis, op school of in de wijk. De ambulante gezinsbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie of in de omgeving. De begeleiding bestaat uit het ondersteunen, begeleiden en handvatten/tips  geven aan gezinnen met opvoed- en gedragsproblemen. Voorbeelden zijn:

  • Pedagogisch opvoedklimaat creëren binnen het gezin;
  • Relatie met kind(eren)/jongere(n) en ouder verbeteren en aanhouden;
  • Zelfredzaamheid van het gezin vergroten;
  • Realistische verwachtingen hebben voor zowel ouder als kind(eren)/jongere(n);
  • Kind(eren)/jongere(n) een veilige en stimulerende omgeving aanbieden;
  • Begeleiding bij omgangsregeling. Bijvoorbeeld bij relatie/scheiding problemen of loyaliteit problemen.

Het doel van Soesma is ervoor zorgen dat het gezin uiteindelijk op eigen benen kan staan en elkaar kunnen versterken door middel van een positieve benadering. Het creëren van een veilige thuissituatie zorgt ervoor dat het kind(eren)/jeugdige(n) zich positief kan ontwikkelen. Met gevolg het voorkomen van verergering van de (multi)problemen en eventueel uithuisplaatsing. Soesma ziet het liefst dat het kind(eren)/jeugdige(n) beter thuis bij hun ouders zijn in plaats van uit huis worden geplaatst.

Wilt u zich aanmelden voor gezin begeleiding bij Soesma?